Thuê xe

Có nhiều lựa chọn với từng loại xe và giá tiền, phù hợp phục vụ nhu cầu của khách.

Khách có thể tham khảo chi tiết ở phía dưới:

  1. Các loại xe số (wave, jupiter, sirius,..): Giá 100K/ ngày
  2. Novo LX; Atila Victoria: Giá 120K/ ngày
  3. Xe AB: Lead: Vision 2012, Novo F1: 130K/ ngày
  4. Xe AB; Lead 2015; Grande 2017: 150K/ ngày
  5. Exaiter tay côn: 150K/ ngày
  6. Xe Honda PCX: 150K/ ngày
  7. Xe NVX 125-155: 150K/ ngày